Biznes(19)

 • 1) Java How To Program Ninth Edition

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Paul and Harvey Deitel
  Göndərən: Ataxan

  Java How To Program Ninth EditionJava How To Program • 2) Səfillər

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Viktor Hüqo
  Göndərən: Anonim

  SəfillərViktor Hüqo öz “Səfillər” romanı haqda belə demişdir: “Bu kitabı hamı oxuyacaqmı, bunu bilmirəm, ancaq mən onu hamı üçün yazmışam. Bu eyni dərəcədə həm İngiltərə, həm İspaniya, həm İtaliya, həm Fransa, həm Almaniya, həm İrlandiya, həm köləsi olan respublikalar, həm də təhkimli kəndlisi olan dövlətlərə aiddir. İctimai problemlər üçün dövlət sərhədi yoxdur. Dünya xəritəsində olan göy və ya qırmızı sərhəd xətləri insan cəmiyyətinin yaraları üçün, bütün yer kürəsini bürüyən bu yaralar üçün maneə ola bilməz. O yerdə ki kişi cahildir, ümidsizlik içindədir, o yerdə ki qadın özünü bir parça çörəyə satır, o yerdə ki uşaq məlumat verən kitabdan, onu isidən ailədən məhrum olduğu üçün əziyyət çəkir, mənim “Səfillər”im “Açın, biz sizə gəlmişik!” sözləri ilə qapıları döyür.” Hələ də bu əsəri oxumamısınızsa, oxuyun, bu heç vaxt gec deyil. Amma oxumayacaqsınızsa, gedin pəncərədən özünüzü atın aşağı. Cənab Mirieli, Jan Valjanı, Fantinanı, Kozettanı, Mariusu, balaca Qavroşu, Anjolrası, hətta Tenardye ailəsini tanımamış ölmək yəqin ki, böyük günah olardı. Bu kitabı oxumamış ölməyin! • 3) Büdcə sistemi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: F.Qurbanov
  Müəllif: R.Məhərrəmov
  Müəllif: Ş.Bədəlov
  Göndərən: wU521I

  Büdcə sistemi dərslik • 4) Qiymətləndirmənin əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: X.Kazımlı
  Göndərən: wU521I

  «Qiymətləndirmənin əsasları» dərsliyində qiymətləndirmə
  fəaliyyətinin ümumi səciyyəsi, onun obyektləri və subyektləri, habelə
  mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətlər, onların tənzimlənməsi
  məsələləri, bu məqsədlə istifadə olunan hüquqi normativ sənədlərin,
  beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan standartların rolu və əhəmiyyəti
  açıqlanaraq müvafiq şərhi və izahı verilmişdir.
  Eyni zamanda, müxtəlif əmlak növlərinin qiymətləndirilməsində
  istifadə olunan yanaşmaların və metodların tətbiqi üzrə həm nəzəri müddəalardan
  və həm də praktiki gedişlərdən istifadənin mövcud qaydaları
  işıqlandırılmışdır.
  Dərslik iqtisadiyyat yönümündə ali və orta ixtisas təhsili alan
  tələbələr, elmi işçilər, habelə özəl qurumlarda və dövlət orqanlarında
  çalışan müvafiq mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. • 5) PROQNOZLAŞDIRMA, STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ MİLLİ PROQRAMLAŞDIRMA

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: B.H. Kuzık
  Müəllif: V.İ. Kuşlin
  Müəllif: B. Yakoveç
  Göndərən: wU521I

  PROQNOZLAŞDIRMA, STRATEJİ PLANLAŞDIRMA VƏ MİLLİ PROQRAMLAŞDIRMARusiya Federasiyası Prezidenti yanında Rusiya Dövlət Xidməti Akademiyasının
  Tədris-metodiki şurası tərəfindən tələbələr, aspirantlar, ali,alidən sonra və əlavə peşə təhsili sisteminin dinləyiciləri üçün dərslik kimi tövsiyə olunmuşdur. • 6) Principles of macroeconomics

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Gregory Mankiw
  Göndərən: Nicat Məcidli

  Principles of macroeconomicsLearn that
  economics is about
  the allocation of
  scarce resources • 7) Maliyə terminləri

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Yerli İqtisadi İnkişaf mərkəzi
  Göndərən: Təmraz Həmidov

  Maliyə terminləriMaliyə terminləri və onların izahları • 8) МСФО и ГААП: учет и отчетность

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: О. В. Соловьева
  Göndərən: Ayten

  МСФО и ГААП: учет и отчетностьИзлагаются основные принципы и правила ведения учета и составления финансовой отчетности
  в зарубежных странах. Книга является базовой и дает знания в области международных подходов к
  учету и составлению отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)
  и американским стандартам бухгалтерского учета (ГААП США). Подробно рассматриваются понятия
  финансового и управленческого учета в разных странах, порядок регулирования финансового учета, а
  также учетные модели. Анализируется методика составления отчетности: баланса, отчета о прибылях и
  убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменении собственного капитала и др.
  Излагаются методы корректировки учетных данных. Отдельная глава посвящена основным приемам
  финансового анализа с использованием коэффициентов ликвидности, рентабельности, эффективности,
  долгосрочной платежеспособности и специальных рыночных коэффициентов.
  Для лучшего усвоения материала в каждой главе приведены контрольные задачи с
  объяснениями решений, в конце книги даны задачи для самостоятельной работы.
  Для бухгалтеров, экономистов, аудиторов, менеджеров, а также студентов, аспирантов,
  преподавателей экономических вузов и факультетов, слушателей системы повышения квалификации. • 9) Sığorta fəaliyyətinin əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Beybala Xankişyev
  Göndərən: Farid

  Sigorta fealiyyetinin esaslari • 10) MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: H.B.ALLAHVERDİYEV
  Müəllif: K.S.QAFAROV
  Müəllif: Ə.M.ƏHMƏDOV
  Göndərən: OrCHan

  MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI(1/2) Növbəti

YER Hostinq