Digər(40)

 • 11) Azerbaycan Etnoqrafiyasi II cild

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Azerbycan Etnoqrafiya Inistitutu
  Göndərən: Cavid Gadirov

  Azerbaycan Etnoqrafiyasi II cildBu kitab Azərbaycan etnoqrafiyasının mühüm tərkib hissəsi olan maddi mədəniyyət və ailə məişəti məsələlərinə həsr edilmişdir. Cilddə xalqımız çoxəsrlik tarixə malik yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzəkləri, yeməkləri və içkiləri, nəqliyyat vasitələri və s. kimi maddi mədəniyyət sahələri geniş və əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin ailə, nikah, toy, uşaqların tərbiyəsi və dəfn mərasimi məsələləri də işıqlandırılır. • 12) Azerbaycan tarixi uzre qaynaqlar

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Suleyman Eliyarli
  Göndərən: Cavid Gadirov

  Humanitar elmlərlə bağlı bügunkü tələblər ali məktəbin işinin, elmi işlərin bütünlüklə yenidən qurulması, ümumiyyətlə, mütəxəssis hazırlanmasının köklü şəkildə yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. Bu baxımdan gənc mütəxəssislərin elmi təfəkkürü və dünyagörüşünün yüksəldilməsi, onlara qaynaqlar və ədəbiyyat üzərində müstəqil yaradıcı iş aparmağın öyrədilməsi başlıca vəzifə olaraq qalır. Təcrübə göstərmişdir ki, mühazirələrin problem səciyyədə, yəni keyfiyyətcə yenidən qurulması ilə yanaşı, praktiki məşğələlərin metodikası kökündən yaxşılaşdırılmalı, ilk növbədə qaynaqlar üzərində yaradıcı iş aparmaq vərdişi aşılanmalıdır. • 13) Azerbaycan Xalq Cumhuriyyeti

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Azerbaycan Milli Kitabxanasi
  Göndərən: Cavid Gadirov

  Azərbaycan xalqı əsrlər boyu azadlıq arzusu ilə yaşamış, milli azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizə aparmışdır. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı gücləndi. Azərbaycanın demokratik qüvvələri, mütəfəkkir şəxsləri, siyasi xadimləri yurdumuzun müstəqilliyi, xalqımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə qoşuldular. Rusiya imperiyasının dağılması Azərbaycanda müstəqil dövlət yaratmaq üçün şərait yaratdı. 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikası elan edildi. • 14) Azerbaycan tarixi III cild

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: AMEA Tarix Inistitutu
  Göndərən: Cavid Gadirov

  Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu və digər institut əməkdaşlarının uzun illər boyu apardıqları axtarışların yekunu olan bu cilddə Vətənimizin orta əsrlər tarixinin XIII əsrdən başlayaraq son dövrü işıqlandırılmış, monqol əsarəti və onun nəticələri, burada təşəkkül tapan Azərbaycan dövlətlərinin tarixi, onların yaranması və süqutu, xanlıqlar dövrü, xalqımızın xarici işğalçıların təcavüzünə qarşı azadlıq mübarizəsi, eləcə də dövrün ictimai-iqtisadi, mədəni həyatı ətraflı şərh olunmuşdur. • 15) Azerbaycan Atabeyler dovleti

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ziya Bunyadov
  Göndərən: Cavid Gadirov

  Kitabda Azərbaycan Atabəyləri dövlətində idarəetmə üsulu məsələləri ilk dəfə olaraq nəzərdən keçirilir. Bu dövlətin mədəni həyatı, vergi sistemi, şəhər və saray iyerarxiyası, əkinçilik və torpaqdan istifadə edilməsi qaydası yeni səpkidə təhlil olunur. • 16) Manna çağı

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Solmaz Qaşqay
  Göndərən: kapıtan

  Təqdim edilən monoqrafiya eramızdan əvvəl 1-ci minilliyin əvvəllərində
  Azərbaycan ərazisində yaranmış ən qədim dövlətlərdən olan Mannanın siyasi və
  iqtisadi tarixinə həsr olunmuşdur. Əsərdə Cənubi Azərbaycan ərazisində qazıntılar
  zamanı aşkar edilmiş mixi yazılarından istifadə edilmişdir. Kitabda dövlət
  quruculuğu və etnik problemlərə, təsərrüfatın müxtəlif sahələrinə xüsusi yer
  verilmişdir. Manna dövlətində yüksək mədəniyyət və inkişaf etmiş iqtisadiyyat
  olmuşdur. • 17) Atmosferdə işıq təzahürləri

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Şahin Əhmədov, Fərhad Mirzəyev
  Göndərən: Şahin

  Atmosferdə işıq təzahürləriKitabda atmosfer təzahürlərindən olan göy qurşağı, qalo, qütb parıltıları, mirak və sairə bu kimi maraqlı işıq təzahürlərinin sadə izahi verilmişdir. • 18) Ekologiya.Atmosferin çirklənməsi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Əhmədov, N.Muradov
  Göndərən: Şahin

  Ekologiya.Atmosferin çirklənməsiİki hissədən ibarət olan kitabın birinci hissəsi ekoloji anlayışları, biosferin ümumi xassələrinə, onun tərkib hissələri və fəaliyyətinə həsr olunmuşdur. Burada həmçinin maraqlı təbii hadisələrdən də söhbət gedir • 19) Ümumi ekologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Müəllif: F.G.Ağayev
  Müəllif: M.Ə. Şəfiyev
  Müəllif: F.Ə.Mirzəyev
  Göndərən: Şahin

  Ümumi ekologiyaEkologiya nəyi öyrənir? Biosfer haqqında təlim. Təbiətdə maddələrin dövranı. Təbiətdə qarşılıqlı əlaqələr.Biosferdə antropogen təsir. Atmosfer. • 20) History of Western Philosophy

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Bertrand Russell
  Göndərən: Ismayılov Əli

  History of Western PhilosophyQədim dövrlərdən 20-ci əsrə qədər qərb fəlsəfəsinin tarixi haqqında Bertrand Russell tərəfindən yazılmış möhtəşəm əsər.<<Geri (2/4) Növbəti

YER Hostinq