Ədəbiyyat(98)

 • 11) Orientalizm

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Edvard Səid
  Göndərən: Eldanə

  Orientalizm“Bunlar kendi kendilerini temsil edemiyorlar, temsil edilmeleri gerek.” Kari Marx, “Louis Bonaparte” “Doğu (başlı başına) bir meslek (dalıdır). ” Benjamin Disraeli, “Tancred” • 12) Yetmiş yeddinci gün

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Varis Yolçiyev
  Göndərən: resad

  Yetmiş yeddinci gün≪Yеtmiş Yеddinci gün≫ Yаzıçı Vаrisin
  (Vаris Musа оğlu Yоlçiyеvin)
  охuculаrıylа dördüncü görüşüdür.
  2008-ci ildə ≪Sоnuncu ölən ümidlərdir≫,
  2009-dа ≪Bir оvuc tоrpаq≫ və 2010-dа
  ≪Sənə inаnırаm≫ kitаblаrı ilə böyük
  охucu аuditоriyаsı tоplаyаn yаzıçının
  10 min tirаjlа çıхаn ilk kitаbının аrtıq
  5-ci təkrаr nəşrə hаzırlаnmаsı, əlbəttə
  ki, özlüyündə çох şеy dеyir.
  2-ci kitаb dа qısа müddətdə təkrаr çаp
  оlunmаğа mаcаl tаpıb.
  ≪Yеtmiş Yеddinci gün≫ ilk üç rоmаndаn
  bir qədər fərqlənir. Həm
  qəhrəmаnlаrının 15 yаşlı yеniyеtmələr
  оlmаsınа görə, həm də hаdisələrin zаhiri
  təsvirindən dаhа çох qəhrəmаnlаrın iç
  dünyаsınа önəm vеrildiyinə görə.
  Əminik ki, gеniş охucu kütləsi üçün
  nəzərdə tutulmuş bu kitаbı dа охuculаr
  bəyənəcəklər • 13) Metal Fırtına 2 Kayıp Naaş

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Orkun Uçar
  Göndərən: Ali

  Metal Fırtına 2 Kayıp NaaşMetal Fırtına 1'i okuyanların merak ettiği sorulardan biri de ortadan kaybolan naaş'a ne olduğuydu. Okurlar bu sorunun cevabını ikinci romanda bulacaklar. ABD, 27 Mayıs 2007'de Anıtkabir'i bombalar. Yıkıntılar arasında dolaşan Genelkurmay Başkanı Hikmet Pars, Atatürk'ün naaşının bulunması gereken odaya girdiğinde onun yerinde olmadığını görür. Naaş kayıptır. • 14) Cinayət və Cəza

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: F.M.Dostoyevski
  Göndərən: tuke

  Cinayət və CəzaPsixoloji • 15) Qovuşduq ki ayrılmayaq(roman)

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Rüfət Soltan
  Göndərən: DoStUn

  Qovuşduq ki ayrılmayaq(roman)"Qovuşduq ki ayrılmayaq (2 hissəli roman). - Rüfət Soltan Gənc yazıçı Rüfət Soltanı məhəbbət fonunda psixoloji süjetlər qurduğuna görə lirik-realist yazıçı adlandırsaq yanılmarıq. Onun “Qovuşduq ki, ayrılmayaq” romanında lirik düşüncələr elə təsvir olunmuşdur ki, bu duyğuların təsiri altında oxucu özünü həmin qəhrəmanların yanında hiss edir, onların ürək çırpıntıları oxucu qəlbini riqqətə gətirir. Lakin yazıçı yalnız lirik hissləri, duyğuları qələmə almaqla kifayətlənmir, qəhrəmanını daha böyük sınaqlardan, sarsıntılar içərisindən keçirir. Yazıçı əsərlərində, öz zamanəsinin və cəmiyyətinin bütün təbəqələrini təsvir etmiş, yaxud ona münasibətini bildirmişdir. O, insanları bir-birilərinə qarşı ədalətli olmağa çağırır. Əsərlərinin əksəriyyətində gənc nəsli savadlı və bilikli olmağa və gələcək nəsillərə də, ötürməyə çağırır. Rüfət Soltan “Qovuşduq ki, ayrılmayaq” romanı iki hissəli etməklə, insanı dərin düşünməyə çağırır. Birinci hissədə bir-birini sevən uşaqlıq dostları, qovuşaraq təmiz, saf sevgiyə çatırlar. Bundan sonrası isə oxucunu həyacanlandıran, səbirsiz edən süjetlərdir. Əsərin baş qəhrəmanı Rauf vətənpərvərliyi, ailəsinə sonsuz məhəbbəti və o cümlədən savadlı və istedadlı iş adamı olması ilə gənc oxucularımızı ondan nümunə götürməyə səsləyir. Romanın ikinci hissəsində isə qəlbi, o cümlədən ruhu qara olan insanların gənc, xoşbəxt ailəyə təcavüz etməsi və Raufun həyat yoldaşı Elnarənin qurban olması ilə yadda qalır. Kədərli notlarlarla təsvir olunan roman “bir ailə faciəsi” kimi oxucunu həyacanlandırır. Rüfət Soltanın hekayələrinin əsas mövzusunu ailə-məişət məsələləri, uşaq tərbiyəsi, qadın hüquqsuzluğu, ailə faciələri kimi mühüm məsələlər təşkil edir. • 16) Uçurtma avcısı

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Khaled Hosseini
  Göndərən: Aygün

  Uçurtma avcısıUçurtma Avcısı arkadaşlık, ihanet ve sadakatin bedeline ilişkin bir roman. Babalar ve oğullar, babaların oğullarına etkileri, sevgileri, fedakârlıkları ve yalanları.... Daha önce hiçbir romanda anlatılmamış bir tarihin perde arkasının yansıtan Uçurtma Avcısı, zengin bir kültüre ve güzelliğe sahip toprakların yok edilişinin aşama aşama gözler önüne seriyor. • 17) Nə səninlə, nə də sənsiz

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Varis
  Göndərən: Saleh

  Talelər.... • 18) Sevgi üçbucağı

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Varis
  Göndərən: Saleh

  Bu həyatda hər şey var: enişlər, yoxuşlar... Sevinc dolu anlar, sarsıntılar... Ümid seli və ümidsizlik qəbiristanlığı. • 19) Her Seye Rağmen Sevgi

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: L.N.Tolstoy
  Göndərən: Saleh

  Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ısıklardır. • 20) Siyah süt

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Elif Şafak
  Göndərən: Saleh

  Yeni Başlayanlar İçin Postpartum Depresyon<<Geri (2/10) Növbəti

YER Hostinq