Hüquq(19)

 • 1) Cinayət Hüququ (Ümumi Hissə)

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: F.Səməndərov
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Dərslik • 2) Kriminologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ə.S.Piriyev
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  KriminologiyaHüquq fakültələrinin tələbələri üçün dərslik   • 3) Məhkəmə Ekspertizası

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: R.Mirzəzadə
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Mühazirə mətnləri • 4) Avropa Şurası Hüququ

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Florans Benua-Romer
  Müəllif: Henrèx Klebes
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Avropa Şurası Hüququ • 5) Məhkəmə mühasibatı

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Namelum
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Məhkəmə mühasibatı • 6) Mənzil Hüququ

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Namelum
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Mənzil Hüququ • 7) Qara kəmər əməliyyatı

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Vəkil Şükürov
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Qara kəmər əməliyyatıKitabda 1994–2005-ci illərdə Bakı şəhərində mütəşəkkil cinayətkar dəstənin fəaliyyətindən, həmin cinayətkar dəstə üzvlərinin saysız-hеsabsız qətl, adam оğurluğu, mənzillərə, ayrı-ayrı şəхslərə silahlı basqınlar törətməsindən və оnların uzun müddət cəzasız qalmasından bəhs еdir. • 8) Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə nəzarət

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: X.Ə.Bayramzadə
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin hüquq fakultələrinin tələbələri, hüquq- mühafizə orqanlarının əməkdaşları və respublikanın hüquq ictimaiyyəti üçün nəzərdə tutulmuşdur. • 9) Mühasibat uçotu və audit

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Qəhrəman Rəsul оğlu Rzayеv
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Mühasibat uçоtu və audit. Dərslik. Dərslik Azər¬bay¬can Dövlət Iqtisad Univеrsitеtində «Mühasibat uçоtu və audit» fənni kursunun tədris prоqramı və ali pеşə təhsili döv¬lət stan¬dartlarına uyğun tərtib оlunmuşdur. Bu nəşrdə Tədris Prоqramına uyğun оlaraq bir sıra mövzular və sоn illər¬də qəbul оlunmuş yеni qa-nunvеrici sənədlər əlavə оlun¬maqla kitab əsaslı şəkildə yеnidən işlənmişdir. • 10) Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Etibar Orucov
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Ailə qanunvericiliyi və onun tətbiqi(1/2) Növbəti

YER Hostinq