İqtisadiyyat(26)

 • 1) Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: K.Paşayev
  Göndərən: wU521I

  Kommersiya fəaliyyətinin əsasları • 2) İqtisadi təlimlər tarixi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: M.X.Meybullayev
  Göndərən: wU521I

  İqtisadi təlimlər tarixi • 3) Biznes plan

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Alan B
  Göndərən: wU521I

  Biznes planin qurulmasi. • 4) МАКРОЭКОНОМИКА

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Грегори Мэнкью
  Müəllif: Р.Г. Емцова
  Müəllif: И.М. Албеговой
  Müəllif: Т.Г. Леоновой
  Göndərən: Nicat Məcidli

  МАКРОЭКОНОМИКАДанный учебник является первым в России переводом специализированного учебника по макроэкономике Автор удачно сочетает углубленный анализ современных макроэкономических моделей с ясностью блестящего преподавателя и практика, участвовав- шего в разработке экономической политики США Представлены принципы классической и кейнсианской экономических теорий и модели, разработанные в течение последних десятилетий, дан интересный фактический материал, примеры практического использования теоретических разработок Учебник написан одним из самых популярных авторов учебных курсов по макроэкономике в США Американским издательством предоставлено право лишь на одно издание в России Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, занимающихся разработкой и анализом экономической политики, всех читателей, которые хотят повысить уровень своих знаний в области макроэкономической теории • 5) BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: E.Ə.ƏLİYEV
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQUBEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU • 6) MALİYYƏ MENECMENTİ

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Atakişiyev Mürşüd Cəmil oğlu
  Müəllif: Şıxəliyeva Nailə Mehdi qızı
  Müəllif: Nurəliyeva Rəhimə Nurəli qızı
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  MALİYYƏ MENECMENTİ • 7) Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Dos .Ş.Ə.Vəliyev
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları • 8) İqtisadi Diplomatiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.M.Məhərrəmov
  Göndərən: Aydan Vüsət qızı

  İqtisadi Diplomatiya • 9) Mühasibat uçotu və audit

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Qəhrəman Rzayev
  Göndərən: Ayten

  Mühasibat uçotu və audit
  Mühasibat uçоtu bütün еlm və incəsə¬nət-dən yuхarıda durur, çünki оnların ha¬mısı-nın uçоta еhtiyacı оluğu halda uçоtun hеç kimə еhtiyacı yохdur. Mü¬ha¬sibat uçоtu оlmadan yəqin ki, dünya idarəеdilməz оlar¬dı və insanlar bir-birini başa düşməzdilər» • 10) Statistikanin Umumi nezeriyyesi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: S.M.Haciyev
  Göndərən: Elmar

  Statistikanin Umumi nezeriyyesiStatistika elminin, predmeti,metodu,vəzifələri və təşkili(1/3) Növbəti

YER Hostinq