İqtisadiyyat(27)

 • 1) Kommersiya fəaliyyətinin əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: K.Paşayev
  Göndərən: wU521I

  Kommersiya fəaliyyətinin əsasları • 2) İqtisadi təlimlər tarixi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: M.X.Meybullayev
  Göndərən: wU521I

  İqtisadi təlimlər tarixi • 3) Biznes plan

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Alan B
  Göndərən: wU521I

  Biznes planin qurulmasi. • 4) МАКРОЭКОНОМИКА

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Грегори Мэнкью
  Müəllif: Р.Г. Емцова
  Müəllif: И.М. Албеговой
  Müəllif: Т.Г. Леоновой
  Göndərən: Nicat Məcidli

  МАКРОЭКОНОМИКАДанный учебник является первым в России переводом специализированного учебника по макроэкономике Автор удачно сочетает углубленный анализ современных макроэкономических моделей с ясностью блестящего преподавателя и практика, участвовав- шего в разработке экономической политики США Представлены принципы классической и кейнсианской экономических теорий и модели, разработанные в течение последних десятилетий, дан интересный фактический материал, примеры практического использования теоретических разработок Учебник написан одним из самых популярных авторов учебных курсов по макроэкономике в США Американским издательством предоставлено право лишь на одно издание в России Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, занимающихся разработкой и анализом экономической политики, всех читателей, которые хотят повысить уровень своих знаний в области макроэкономической теории • 5) Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT AKADEMİYASI
  Göndərən: Resad Surxayzade

  “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” fənni, adından göründüyü kimi, ictimai həyatın dövlət və bələdiyyə idarəetməsini, bu sahədə baş verən hadisələri öyrənən elmdir. Təbii ki, hər bir elm öz tədqiqat predmetinə və eləcə də müvafıq hadisələrin və onların qanunauyğunluqlarının dəqiq müəyyən edilmiş dairəsinə malik olur. • 6) BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: E.Ə.ƏLİYEV
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  BEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQUBEYNƏLXALQ NƏQLİYYAT HÜQUQU • 7) MALİYYƏ MENECMENTİ

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Atakişiyev Mürşüd Cəmil oğlu
  Müəllif: Şıxəliyeva Nailə Mehdi qızı
  Müəllif: Nurəliyeva Rəhimə Nurəli qızı
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  MALİYYƏ MENECMENTİ • 8) Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Dos .Ş.Ə.Vəliyev
  Göndərən: Səadət Əliyeva

  Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları • 9) İqtisadi Diplomatiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.M.Məhərrəmov
  Göndərən: Aydan Vüsət qızı

  İqtisadi Diplomatiya • 10) Mühasibat uçotu və audit

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Qəhrəman Rzayev
  Göndərən: Ayten

  Mühasibat uçotu və audit
  Mühasibat uçоtu bütün еlm və incəsə¬nət-dən yuхarıda durur, çünki оnların ha¬mısı-nın uçоta еhtiyacı оluğu halda uçоtun hеç kimə еhtiyacı yохdur. Mü¬ha¬sibat uçоtu оlmadan yəqin ki, dünya idarəеdilməz оlar¬dı və insanlar bir-birini başa düşməzdilər»(1/3) Növbəti

YER Hostinq