İqtisadiyyat(26)

 • 11) Maliyyə Bazarı terminlər lüğəti

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Yerli İqtisadi İnkişaf mərkəzi
  Göndərən: Ayten

  Maliyyə Bazarı terminlər lüğətiBu lüğətdə maliyyə bazarları, o cümlədən qiymətli kağızlar bazarları, fond birjaları,
  valyuta birjaları, ilkin səhm bazarları, bu bazarlarda həyata keçirilən əməliyyatlar, onların
  iştirakçıları, istifadə olunan maliyyə alətləri, investisiya fondları, depozit sistemləri,
  maliyyə hesabatlılığı və bu kimi digər əlaqəli məsələlər üzrə terminlər (Azərbaycan və
  İngilis dillərində) və onların Azərbaycan dilində izahı əks olunmuşdur. • 12) Ekonomiksin prinsipləri

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: N.Qreqori Menkyu
  Göndərən: Aliyə Əsədzadə

  Ekonomiksin prinsipləriİqtisadiyyatın ümumi məsələləri • 13) Xalqların sərvəti

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Adam Smit
  Göndərən: Aliyə

  Xalqların sərvəti Adam Smi t. Xalqlarin sərvəti/ tərcümə. • 14) Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Təmraz Həmidov
  Göndərən: Təmraz

  Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərDünya iqtisadiyyatına və Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərə aid bir kitab. • 15) Azadlıqdan Tiranlığa

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Turqut Er
  Göndərən: Emin Mastizadeh

  Azadlıqdan Tiranlığa1994-2000-ci illərdə Azərbaycanda Türkiyə səfirliyində işləyən Turqut Er Türkiyəyə geri qaytarıldıqdan sonra Heydər Əliyev haqqında yazdığı kitab • 16) MÜHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Derslik
  Göndərən: Farid

  MÜHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT • 17) Gömrük rəsmiləşdirilməsi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Heydərov K.F.
  Müəllif: Əliyev A.Ə.
  Müəllif: Nuriyev C.Q.
  Müəllif: Mehdiyev S.M.
  Göndərən: Mustafa

  Gömrük rəsmiləşdirilməsiDərsliyə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 01 iyun 2006-cı il tarixli 426 saylı qərarı ilə qrif verilmişdir • 18) PUL.KREDİT VƏ BANKLAR

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: О.Y.Sviridоv
  Göndərən: Əsədzadə Aliyə

  100 suala imtahan cavabı • 19) Bank əməliiyyatları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: E.Sadiqov
  Göndərən: Əsədzadə Aliyə

  BANKCİLİQ • 20) vergilər və vergitutma

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.F.Musayev
  Müəllif: Y.A.Кəlbiyev
  Müəllif: Z.H.Rzayev
  Göndərən: Əsədzadə Aliyə

  vergilər və vergitutma<<Geri (2/3) Növbəti

YER Hostinq