Proqramlaşdırma(66)

 • 21) Delphi 7

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Nihat DEMİRLİ
  Müəllif: Yüksel İNAN
  Göndərən: Elman

  Delphi7 giris ve network proqramciligi • 22) Learn to Program

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Chris Pine
  Göndərən: Ismayılov Əli

  Learn to Program Proqramlaşdırmaya giriş kitab. Ruby dili ilə proqramlaşdırma öyrənin. Axıcı və sadə dildə yazılmış, başlanğıc səviyyəli kitab. • 23) Head First Java

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Kathy Siearra
  Müəllif: Bert Rates
  Göndərən: Ismayılov Əli

  Head First Java Java proqramlaşdırma dilini öyrənmək üçün əla kitabdır. Kitab interaktiv şəkildə java proqramlaşdırma dilini və ümumiyyətlə obyekt yönümlü proqramlaşdırmanı öyrədir. • 24) The Passionate Programmer

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Chad Fowler
  Göndərən: Ismayılov Əli

  The Passionate Programmer Proqramlaşdırma sahəsində uğurlu karyera qurmaq və özünü tapmaq haqqında kitab. Proqramçı kimi xoşbəxt həyat yaşamaq haqqındadır. Əgər həyatınızın çox hissəsi işdə keçirsə, işinizi sevmək həyatınızı sevməyin açarı ola bilər. • 25) Программирование в среде Borland C++ Builder с математическими библиотеками MATLAB С/С++

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Подкур М. Л.
  Müəllif: Подкур П. Н.
  Müəllif: Смоленцев Н. К.
  Göndərən: Namelum

  Программирование в среде Borland C++ Builder с математическими библиотеками MATLAB С/С++Данная книга посвящена изложению вопросов совместного использования богатой библиотеки визуальных компонент Borland C++ Builder и возможностей языка С++ с мощными математическими процедурами MATLAB®. Книга содержит основы программирования в Borland C++ Builder и на MATLAB, описание математических библиотек MATLAB для С/С++ и компиляторов MATLAB. Рассматриваются примеры программ на Borland C++ Builder, которые используют математические библиотеки MATLAB С++. Освоение технологии использования функций математических библиотек MATLAB в Borland C++ Builder позволит создавать полноценныеWindows приложения с развитой графической средой, в которых возможна реализация сложных математических алгоритмов. • 26) Создание Windows-приложений с использованием математических процедур MATLAB

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Смоленцев Н. К.
  Göndərən: Namelum

  Создание Windows-приложений с использованием математических процедур MATLABДанная книга посвящена изложению методов использования математических процедур MATLAB® при создании Windowsприложений, работающих независимо от MATLAB. Книга содержит введение в MATLAB и описание пакетов расширения MATLAB, позволяющих создавать компоненты, которые могут быть использованы при программировании на С++, Borland JBuilder, VBA в Excel и Visual Studio 2005. Кратко изложены необходимые сведения по языкам программирования Java и C#. Подробно рассматриваются примеры создания программ на Borland JBuilder, дополнений к Excel и программ на Visual C#, которые используют математические процедуры, разработанные на MATLAB. Освоение технологии использования математических возможностей MATLAB в других языках программирования позволит создавать полноценныеWindowsприложения с развитой графической средой, в которых возможна реализация сложных математических алгоритмов. Книга предназначена студентам и преподавателям ВУЗов по специальностям, близким к прикладной математике, профессиональным программистам, которые сталкиваются с проблемами реализации математических алгоритмов, и MATLABпрограммистам, которые хотят использовать другие языки программирования для реализации алгоритмов MATLAB в виде законченных и независимых от MATLAB приложений. • 27) INTEL 80386 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUAL

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Intel corporation
  Göndərən: Əhməd

  INTEL 80386 PROGRAMMER'S REFERENCE MANUALSistem proqramçıların stolüstü kitabı, Sistem arxitekturası, yaddaşın idarəolunması, prosessorun inisializasiyası, registrlərin təsnifatı, qorunma, giriş/çıxış, kəsilmələr. İ386 arxitekturası üçün. • 28) Advanced Configuration and Power Interface Specification

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Intel Microsoft Toshiba
  Göndərən: Əhməd

  Qurğuların kanfiqurasiyası və Elektrik nəzarəıti spesifikasiyası. Proqramçılar tərəfindən ən çox qınaq obyektinə məruz qalmış spesifikasiya(elə adınnan uyğunsuzluq görünür), səbəb Microsoft. Ancaq günümüzdə demək olar böyük əksəriyyət kompüter arxitekturası qurğuların tanınması üçün ACPİ -dən istifadə edirlər. • 29) 82093AA I/O ADVANCED PROGRAMMABLE INTERRUPT CONTROLLER (IOAPIC)

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Intel corporation
  Göndərən: Əhməd

  Kompüterin giriş/çıxış kontrollerinin spesifikasiyası, sistem proqramçılar üçün • 30) Writing Your Own Toy OS

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Krishnakumar, R. Raghu
  Müəllif: Raghu
  Müəllif: Chitkala
  Göndərən: Əhməd

  Yeni başlayan sistem proqramçılar üçün, sadə oyuncaq əməliyyatlar sisteminin 0-dan yaradılması, assembler dilində<<Geri (3/7) Növbəti

YER Hostinq