Psixologiya(26)

 • 1) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Prof. S.İ.Seyidov
  Müəllif: Prof. M.Ə.Həmzəyevin
  Göndərən: Cosqun

  Əsasən Ali məktəblər üçün dərslik kimi istifadə olunur. Psixolgiyanı nəzəri cəhətdən hərtərəfli izah edir. • 2) Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Halit ERTUGRUL
  Göndərən: khooshi khan

  Ailede ve Okulda Çocuk EğitimiYapılan arastırmalar, huzurlu ve mutlu aile ortamında yetisen çocukların, okul ortamında daha basarılı olduklarını göstermistir. Çocuğun okul basarısının temel nedeni, aile içi eğitiminin sağlıklı olmasıdır. Çocukların hapis olduğu apartman hayatı, daralan cadde ve sokaklar, kalabalıklasan sehirler, azalan yesil alanlar ve çocuğun üzerinde olusan baskı ve stres, sağlıklı yetismesini engellemektedir. Eğitimdeki en büyük görev, hiç süphesiz, anne babaya düsmektedir. • 3) İletişim Çatışmaları ve Empati

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Üstün Gökmen
  Göndərən: Khooshi Khan

  İletişim Çatışmaları ve EmpatiŞəxsiyyətlərarası münasibət və bu zaman ortaya çıxan konfliktli situasiyalar. Kitabda bu haqqda geniş məlumat verilib. • 4) Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Prof. Dr. Melike Sayıl
  Göndərən: Khoohi Khan

  Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)Yeryüzünde tek tek her bir insan kadar büyüleyici başka yaratık yoktur. Sizin düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız başkalarınınkine benzemez, siz kendinize özgüsünüzdür ve aynı zamanda da sizin yaşınızdaki diğer insanlarla oldukça benzersinizdir. Oysa, toplumda ve okulda hemen hemen aynı şeyleri öğrendiniz. Nasıl oluyor da sizin kuşağınızdaki diğer insanlarla benzerlikler gösterirken farklı da olabiliyorsunuz? Bu sonuca hangi süreçler ve olaylar katkıda bulunuyor.? Bütün bunlar gelişim psikologlarının sordukları sorulardır. • 5) Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Anadolu Universitesi yayinlari
  Göndərən: Khooshi Khan

  Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)Sosial psixologiyadan zengin menbe • 6) Otistik Zeka

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Melik Duyar
  Göndərən: Khooshi Khan

  Otistik Zeka Autizm nədir, onun səbələri nələrdir. Autizmli uşaqlarla necə ünsiyyət qurmaq lazımdı? bu kimi suallara cavab tapacağınız dəyərli bir kitab • 7) Düşünmenin gücü

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: James Allen
  Göndərən: Ismayılov Əli

  Düşünmenin gücü "Kiçik böyük kitab" adlanan bu kitab, düşüncələrimizin gücündən bəhs edir. İndiki vəziyyətə necə gəldik? Heç düşündünüzmü? Sağlam, uğurlu və rahat həyat yaşamaq üçün ilk öncə "düşüncənin gücünü" kəşf etməliyik. • 8) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ə.S.BAYRAMOV
  Müəllif: Ə.Ə.ƏLİZADƏ
  Göndərən: Semihe

  Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xiisusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım mosələlori şərh olunur. Dorslik ali məktob təlobələri üçün nozərdo tutulur. Ondan müəllimlər vo torbiyecilor, idarəctmo müəssisələrinin işçiləri, elocə do insan psixologiyası problcmlori ilə maraqlanan bütün oxııcular istifadə edə bilərlər. • 9) Duyğu və qavrayış

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: BƏXTİYAR ƏLİYEV
  Müəllif: LALƏ CABBAROVA
  Göndərən: Semihe

  Ali məktəblərin qiyabi şöbələri üçün dərslik • 10) Diplomatik psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Cabbar Məmmədov
  Göndərən: Semihe

  Diplomatik psixologiyaKitabda adi həyatdan tutmuş siyasətə və hərbiyyəyə qədər olduqca geniş bir diapazonda tətbiq olunan çoxlu sayda diplomatik manevrlərin, taktiki gedişlərin, psixoloji fəndlərin mexanizmi izah edilir, onlardan necə istifadə etməyin yolları göstərilir.(1/3) Növbəti

YER Hostinq