Qiymətləndirmənin əsasları

 • Göndərən: wU521I

  Kitabın dili: Azərbaycan

  Kateqoriya: Biznes

  Kitabın çıxma tarixi: 2008

  Nəşriyyat: "İqtisad Universiteti" nəşriyyatı

  Səhifə sayı: 446

  Ölçüsü: 3166 KB

  Faylın tipi: PDF

  Cəmi yüklənib: 13029 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 08.04.2020

  Əlavə edilib: 03.03.2014

  «Qiymətləndirmənin əsasları» dərsliyində qiymətləndirmə
  fəaliyyətinin ümumi səciyyəsi, onun obyektləri və subyektləri, habelə
  mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətlər, onların tənzimlənməsi
  məsələləri, bu məqsədlə istifadə olunan hüquqi normativ sənədlərin,
  beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan standartların rolu və əhəmiyyəti
  açıqlanaraq müvafiq şərhi və izahı verilmişdir.
  Eyni zamanda, müxtəlif əmlak növlərinin qiymətləndirilməsində
  istifadə olunan yanaşmaların və metodların tətbiqi üzrə həm nəzəri müddəalardan
  və həm də praktiki gedişlərdən istifadənin mövcud qaydaları
  işıqlandırılmışdır.
  Dərslik iqtisadiyyat yönümündə ali və orta ixtisas təhsili alan
  tələbələr, elmi işçilər, habelə özəl qurumlarda və dövlət orqanlarında
  çalışan müvafiq mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  Kitabı yükləYER Hostinq