Psixologiya

 • Göndərən: Semihe

  Kitabın dili: Azərbaycan

  Kateqoriya: Psixologiya

  Kitabın çıxma tarixi: 2002

  Nəşriyyat: Çinar

  Səhifə sayı: 287

  Ölçüsü: 4394 KB

  Faylın tipi: DOC

  Cəmi yüklənib: 65228 dəfə

  Son yüklənmə tarixi: 31.05.2020

  Əlavə edilib: 24.12.2011

  Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xiisusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım mosələlori şərh olunur. Dorslik ali məktob təlobələri üçün nozərdo tutulur. Ondan müəllimlər vo torbiyecilor, idarəctmo müəssisələrinin işçiləri, elocə do insan psixologiyası problcmlori ilə maraqlanan bütün oxııcular istifadə edə bilərlər.

  Kitabı yükləYER Hostinq