Top 100

 • 11) Joomla! For Dummies

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Steve Holzner
  Müəllif: Nancy Conner
  Göndərən: İlahə

  Joomla! For DummiesWith its pre-coded modules, open source Joomla! is popular for building interactive Web sites without writing code. This Web site design tool lets you build sites with discussions, polling, RSS feeds, picture submissions, shopping carts, and a lot more, quickly and easily and the quickest, easiest way to learn how to use it is Joomla! For Dummies. • 12) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Günay Rzayeva
  Göndərən: Abdullayeva

  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika • 13) Sevmək sənəti

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Erik From
  Göndərən: Eldanə

  Sevmək sənəti"Sevgi", insanoğlunun gelişmesinin ilk dönemlerinden başlayarak günümüze dek yaşayabilen vazgeçilmez bir duygu, anlam dolu bir sözcük. Hiç kuşkusuz, insanlar var oldukça yaşayacak. Tüm şarkıları, romanları, filmleri, düşlerimizi dolduran, tüm sanat yapıtlarına konu olan sevgi, insanların, doğal olarak yaşayageldiği bir olgu mu? Herkes -bir çiçeği, bir çocuğu, işini, güneşi, insanı- sevebilir mi? Sevgiyi herkes gerçekten duyabilir mi? Belki bu sorulara geçmeden önce sevgiyi tanımlamak gerekecek. Evet, nedir sevgi? Bir yeti midir? Bu doğal hak, giderek elimizden alınmakta mıdır? Ve biz, bunları biliyor muyuz? Erich Fromm, bu yapıtıyla işte bu soruları yanıtlıyor, sağlıklı ve hastalıklı sevginin ne olduğunu, ona neden büyük bir istekle sarıldığımızı, neden insanın bir varolma sorunu haline geldiğini anlatıyor. Anne sevgisinden başlayarak cinsel sevgiye dek uzanan yolda, sevginin ne gibi güçlüklerle karşılaştığını, bu engellerin hangi ruhsal ve toplumsal koşullardan kaynaklandığını gösteriyor. Çağdaş Batı toplumlarında sevginin yozlaşmasının nedenlerini irdeleyerek, bu güzel olgunun yaşanabilmesinin bilimsel temellerini gösteriyor. • 14) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Prof. S.İ.Seyidov
  Müəllif: Prof. M.Ə.Həmzəyevin
  Göndərən: Cosqun

  Əsasən Ali məktəblər üçün dərslik kimi istifadə olunur. Psixolgiyanı nəzəri cəhətdən hərtərəfli izah edir. • 15) İnformatika

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Mahmud Məmmədov
  Göndərən: Şəhriyar

  1.İnformatika fənninin predmeti. Əsas anlayışlar. İnformasiyanın ölçü vahidləri. Hesablama texnikasının inkişaf mərhələləri. EHM-larının nəsilləri

  2 Kompüter, onların tərkibi və strukturu. Fərdi kompüterlərin quruluşu və onlara qoşula bilən texniki vasitələr. Proqram təminatı. Sistem, tətbiqi və instrumental proqramlar

  3 Əməliyyatlar sistemləri. Windows əməliyyatlar sistemi. İşçi stol, onun elementləri, tərtibi qaydaları. İdarəetmə paneli. Standart və xidmətedici proqramlarla işin təşkili... • 16) Azadlıqdan Tiranlığa

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Turqut Er
  Göndərən: Emin Mastizadeh

  Azadlıqdan Tiranlığa1994-2000-ci illərdə Azərbaycanda Türkiyə səfirliyində işləyən Turqut Er Türkiyəyə geri qaytarıldıqdan sonra Heydər Əliyev haqqında yazdığı kitab • 17) Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Təmraz Həmidov
  Göndərən: Təmraz

  Beynəlxalq İqtisadi MünasibətlərDünya iqtisadiyyatına və Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlərə aid bir kitab. • 18) Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Anadolu Universitesi yayinlari
  Göndərən: Khooshi Khan

  Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)Sosial psixologiyadan zengin menbe • 19) Cinayət Hüququ (Ümumi Hissə)

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: F.Səməndərov
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Dərslik • 20) The Passionate Programmer

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Chad Fowler
  Göndərən: Ismayılov Əli

  The Passionate Programmer Proqramlaşdırma sahəsində uğurlu karyera qurmaq və özünü tapmaq haqqında kitab. Proqramçı kimi xoşbəxt həyat yaşamaq haqqındadır. Əgər həyatınızın çox hissəsi işdə keçirsə, işinizi sevmək həyatınızı sevməyin açarı ola bilər.<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq