Top 100

 • 11) The Passionate Programmer

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Chad Fowler
  Göndərən: Ismayılov Əli

  The Passionate Programmer Proqramlaşdırma sahəsində uğurlu karyera qurmaq və özünü tapmaq haqqında kitab. Proqramçı kimi xoşbəxt həyat yaşamaq haqqındadır. Əgər həyatınızın çox hissəsi işdə keçirsə, işinizi sevmək həyatınızı sevməyin açarı ola bilər. • 12) Joomla! For Dummies

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Steve Holzner
  Müəllif: Nancy Conner
  Göndərən: İlahə

  Joomla! For DummiesWith its pre-coded modules, open source Joomla! is popular for building interactive Web sites without writing code. This Web site design tool lets you build sites with discussions, polling, RSS feeds, picture submissions, shopping carts, and a lot more, quickly and easily and the quickest, easiest way to learn how to use it is Joomla! For Dummies. • 13) Mələklər və şeytanlar

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Dan Brovvn
  Göndərən: İlqar

  Mələklər və şeytanlarMelekler ve Şeytanlar Önsöz Fizikçi Leonardo Vetra'mn burnuna yanan et kokusu geldiğinde, bu kokunun kendisinden çıktığını biliyordu. Başını kaldırarak, üstünde beliren siyah figüre dehşet dolu gözlerle baktı. "Ne istiyorsun!" Kulak tırmalayıcı ses, "La chiave," diye cevap verdi. "Şifre." "Ama... bende..." Sıcak beyaz nesneyi Vetra'mn göğsüne iyice bastırarak, ağırlığını yeniden aşağı verdi. Kor nesneyle temas eden etin çıkardığı cızırtı duyuldu. Vetra ıstırap içinde feryat etti. "Şifre yok!" Şuurunu yitirmeye başladığını hissediyordu. Siyah figür, ona ters ters bakü. "Ne avevopaura. Ben de bundan korkmuştum." Vetra bilincini kaybetmemek için mücadele verse de, üstüne çöken karanlık gittikçe artıyordu. Tek tesellisi, saldırganının peşinden geldiği şeyi asla bulamayacak olmasıydı. Yine de kısa süre sonra siyah figür bir bıçak çıkartarak Vetra'mn yüzüne yaklaştırdı. Bıçak yüzünün etrafında gezindi. Dikkatle. Ustalıkla. Vetra, 'Tanrı aşkına!" diye çığlık attı. Ama artık çok geçti. • 14) Google Analytics 2.0. Анализ веб-сайтов

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Джерри Ледфорд
  Müəllif: Мэри Тайлер
  Göndərən: İlahə

  Google Analytics 2.0. Анализ веб-сайтовУзнайте, откуда приходят посетители на ваш сайт, какие страницы они посещают, как долго остаются на сайте, что покупают, что заставляет их уходить и как часто они возвращаются. • 15) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Prof. S.İ.Seyidov
  Müəllif: Prof. M.Ə.Həmzəyevin
  Göndərən: Cosqun

  Əsasən Ali məktəblər üçün dərslik kimi istifadə olunur. Psixolgiyanı nəzəri cəhətdən hərtərəfli izah edir. • 16) Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Prof. Dr. Melike Sayıl
  Göndərən: Khoohi Khan

  Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)Yeryüzünde tek tek her bir insan kadar büyüleyici başka yaratık yoktur. Sizin düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız başkalarınınkine benzemez, siz kendinize özgüsünüzdür ve aynı zamanda da sizin yaşınızdaki diğer insanlarla oldukça benzersinizdir. Oysa, toplumda ve okulda hemen hemen aynı şeyleri öğrendiniz. Nasıl oluyor da sizin kuşağınızdaki diğer insanlarla benzerlikler gösterirken farklı da olabiliyorsunuz? Bu sonuca hangi süreçler ve olaylar katkıda bulunuyor.? Bütün bunlar gelişim psikologlarının sordukları sorulardır. • 17) Sevmək sənəti

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Erik From
  Göndərən: Eldanə

  Sevmək sənəti"Sevgi", insanoğlunun gelişmesinin ilk dönemlerinden başlayarak günümüze dek yaşayabilen vazgeçilmez bir duygu, anlam dolu bir sözcük. Hiç kuşkusuz, insanlar var oldukça yaşayacak. Tüm şarkıları, romanları, filmleri, düşlerimizi dolduran, tüm sanat yapıtlarına konu olan sevgi, insanların, doğal olarak yaşayageldiği bir olgu mu? Herkes -bir çiçeği, bir çocuğu, işini, güneşi, insanı- sevebilir mi? Sevgiyi herkes gerçekten duyabilir mi? Belki bu sorulara geçmeden önce sevgiyi tanımlamak gerekecek. Evet, nedir sevgi? Bir yeti midir? Bu doğal hak, giderek elimizden alınmakta mıdır? Ve biz, bunları biliyor muyuz? Erich Fromm, bu yapıtıyla işte bu soruları yanıtlıyor, sağlıklı ve hastalıklı sevginin ne olduğunu, ona neden büyük bir istekle sarıldığımızı, neden insanın bir varolma sorunu haline geldiğini anlatıyor. Anne sevgisinden başlayarak cinsel sevgiye dek uzanan yolda, sevginin ne gibi güçlüklerle karşılaştığını, bu engellerin hangi ruhsal ve toplumsal koşullardan kaynaklandığını gösteriyor. Çağdaş Batı toplumlarında sevginin yozlaşmasının nedenlerini irdeleyerek, bu güzel olgunun yaşanabilmesinin bilimsel temellerini gösteriyor. • 18) МАКРОЭКОНОМИКА

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Грегори Мэнкью
  Müəllif: Р.Г. Емцова
  Müəllif: И.М. Албеговой
  Müəllif: Т.Г. Леоновой
  Göndərən: Nicat Məcidli

  МАКРОЭКОНОМИКАДанный учебник является первым в России переводом специализированного учебника по макроэкономике Автор удачно сочетает углубленный анализ современных макроэкономических моделей с ясностью блестящего преподавателя и практика, участвовав- шего в разработке экономической политики США Представлены принципы классической и кейнсианской экономических теорий и модели, разработанные в течение последних десятилетий, дан интересный фактический материал, примеры практического использования теоретических разработок Учебник написан одним из самых популярных авторов учебных курсов по макроэкономике в США Американским издательством предоставлено право лишь на одно издание в России Для студентов, аспирантов, преподавателей, специалистов, занимающихся разработкой и анализом экономической политики, всех читателей, которые хотят повысить уровень своих знаний в области макроэкономической теории • 19) Orientalizm

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Edvard Səid
  Göndərən: Eldanə

  Orientalizm“Bunlar kendi kendilerini temsil edemiyorlar, temsil edilmeleri gerek.” Kari Marx, “Louis Bonaparte” “Doğu (başlı başına) bir meslek (dalıdır). ” Benjamin Disraeli, “Tancred” • 20) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ə.S.BAYRAMOV
  Müəllif: Ə.Ə.ƏLİZADƏ
  Göndərən: Semihe

  Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xiisusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım mosələlori şərh olunur. Dorslik ali məktob təlobələri üçün nozərdo tutulur. Ondan müəllimlər vo torbiyecilor, idarəctmo müəssisələrinin işçiləri, elocə do insan psixologiyası problcmlori ilə maraqlanan bütün oxııcular istifadə edə bilərlər.<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq