Top 100

 • 11) Документация к HTTP серверу Apache версии 2.0

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: Apache Software Foundation
  Göndərən: İlahə

  Документация к HTTP серверу Apache версии 2.0 • 12) Как составить ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Путь к финансовой независимости

  Kitabın dili: Rus
  Müəllif: В.Савенок
  Göndərən: İlahə

  Как составить ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. Путь к финансовой независимостиКак достичь своих жизненных целей — обеспечить себя и детей, дать им хорошее образование? Над этим задумывается большинство людей, и каждый раз все сводится к тому, где взять деньги. Книга финансового консультанта В. Савенка дает читателю ответ на этот сложный вопрос. Деньги всегда можно найти, если начать их контролировать. Это не значит, что нужно жестко ограничивать себя во всем. Контроль необходим для того, чтобы понять, куда деньги уходят, и направить их в нужное русло.
  «Как составить личный финансовый план» — книга о том, как привести личные финансы в порядок, как анализировать свои финансовые отчеты и как, заранее спланировав собственные денежные потоки, достичь желанной финансовой независимости. Также автор показывает, как следует оценивать и распределять инвестиционные риски и как разработать собственную стратегию инвестирования. Все рекомендации сопровождаются наглядными примерами. • 13) Principles of macroeconomics

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Gregory Mankiw
  Göndərən: Nicat Məcidli

  Principles of macroeconomicsLearn that
  economics is about
  the allocation of
  scarce resources • 14) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Prof. S.İ.Seyidov
  Müəllif: Prof. M.Ə.Həmzəyevin
  Göndərən: Cosqun

  Əsasən Ali məktəblər üçün dərslik kimi istifadə olunur. Psixolgiyanı nəzəri cəhətdən hərtərəfli izah edir. • 15) MARKETİNQİN ƏSASLARI

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.T.MƏMMƏDOV
  Göndərən: ALİYƏ

  MARKETİNQİN ƏSASLARIumumi marketinq meseleleri • 16) Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Anadolu Universitesi yayinlari
  Göndərən: Khooshi Khan

  Sosial Psixologiya (Sosyal Psikoloji)Sosial psixologiyadan zengin menbe • 17) İletişim Çatışmaları ve Empati

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Üstün Gökmen
  Göndərən: Khooshi Khan

  İletişim Çatışmaları ve EmpatiŞəxsiyyətlərarası münasibət və bu zaman ortaya çıxan konfliktli situasiyalar. Kitabda bu haqqda geniş məlumat verilib. • 18) Mələklər və şeytanlar

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Dan Brovvn
  Göndərən: İlqar

  Mələklər və şeytanlarMelekler ve Şeytanlar Önsöz Fizikçi Leonardo Vetra'mn burnuna yanan et kokusu geldiğinde, bu kokunun kendisinden çıktığını biliyordu. Başını kaldırarak, üstünde beliren siyah figüre dehşet dolu gözlerle baktı. "Ne istiyorsun!" Kulak tırmalayıcı ses, "La chiave," diye cevap verdi. "Şifre." "Ama... bende..." Sıcak beyaz nesneyi Vetra'mn göğsüne iyice bastırarak, ağırlığını yeniden aşağı verdi. Kor nesneyle temas eden etin çıkardığı cızırtı duyuldu. Vetra ıstırap içinde feryat etti. "Şifre yok!" Şuurunu yitirmeye başladığını hissediyordu. Siyah figür, ona ters ters bakü. "Ne avevopaura. Ben de bundan korkmuştum." Vetra bilincini kaybetmemek için mücadele verse de, üstüne çöken karanlık gittikçe artıyordu. Tek tesellisi, saldırganının peşinden geldiği şeyi asla bulamayacak olmasıydı. Yine de kısa süre sonra siyah figür bir bıçak çıkartarak Vetra'mn yüzüne yaklaştırdı. Bıçak yüzünün etrafında gezindi. Dikkatle. Ustalıkla. Vetra, 'Tanrı aşkına!" diye çığlık attı. Ama artık çok geçti. • 19) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ə.S.BAYRAMOV
  Müəllif: Ə.Ə.ƏLİZADƏ
  Göndərən: Semihe

  Dərslikdə «Psixologiya» proqramına (Bakı, 1998) müvafiq olaraq psixologiya elminin mövzusu və vəzifələri, insan şəxsiyyətinin quruluşu və inkişafı, idrak prosesləri vo onlann tənzim olunması problemləri, insanın fərdi psixoloji xiisusiyyətləri, ünsiyyət psixologiyası, psixoloji yardım mosələlori şərh olunur. Dorslik ali məktob təlobələri üçün nozərdo tutulur. Ondan müəllimlər vo torbiyecilor, idarəctmo müəssisələrinin işçiləri, elocə do insan psixologiyası problcmlori ilə maraqlanan bütün oxııcular istifadə edə bilərlər. • 20) MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: H.B.ALLAHVERDİYEV
  Müəllif: K.S.QAFAROV
  Müəllif: Ə.M.ƏHMƏDOV
  Göndərən: OrCHan

  MİLLİ İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSASLARI<<Geri (2/10) Növbəti>>

YER Hostinq