Top 100

 • 21) Diplomatik psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Cabbar Məmmədov
  Göndərən: Semihe

  Diplomatik psixologiyaKitabda adi həyatdan tutmuş siyasətə və hərbiyyəyə qədər olduqca geniş bir diapazonda tətbiq olunan çoxlu sayda diplomatik manevrlərin, taktiki gedişlərin, psixoloji fəndlərin mexanizmi izah edilir, onlardan necə istifadə etməyin yolları göstərilir. • 22) Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Prof. Dr. Melike Sayıl
  Göndərən: Khoohi Khan

  Gelisim Psikolojisi (Inkisaf Psixologiyasi)Yeryüzünde tek tek her bir insan kadar büyüleyici başka yaratık yoktur. Sizin düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız başkalarınınkine benzemez, siz kendinize özgüsünüzdür ve aynı zamanda da sizin yaşınızdaki diğer insanlarla oldukça benzersinizdir. Oysa, toplumda ve okulda hemen hemen aynı şeyleri öğrendiniz. Nasıl oluyor da sizin kuşağınızdaki diğer insanlarla benzerlikler gösterirken farklı da olabiliyorsunuz? Bu sonuca hangi süreçler ve olaylar katkıda bulunuyor.? Bütün bunlar gelişim psikologlarının sordukları sorulardır. • 23) Psixologiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Prof. S.İ.Seyidov
  Müəllif: Prof. M.Ə.Həmzəyevin
  Göndərən: Cosqun

  Əsasən Ali məktəblər üçün dərslik kimi istifadə olunur. Psixolgiyanı nəzəri cəhətdən hərtərəfli izah edir. • 24) Qiymətləndirmənin əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: X.Kazımlı
  Göndərən: wU521I

  «Qiymətləndirmənin əsasları» dərsliyində qiymətləndirmə
  fəaliyyətinin ümumi səciyyəsi, onun obyektləri və subyektləri, habelə
  mülkiyyət elementləri arasındakı münasibətlər, onların tənzimlənməsi
  məsələləri, bu məqsədlə istifadə olunan hüquqi normativ sənədlərin,
  beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan standartların rolu və əhəmiyyəti
  açıqlanaraq müvafiq şərhi və izahı verilmişdir.
  Eyni zamanda, müxtəlif əmlak növlərinin qiymətləndirilməsində
  istifadə olunan yanaşmaların və metodların tətbiqi üzrə həm nəzəri müddəalardan
  və həm də praktiki gedişlərdən istifadənin mövcud qaydaları
  işıqlandırılmışdır.
  Dərslik iqtisadiyyat yönümündə ali və orta ixtisas təhsili alan
  tələbələr, elmi işçilər, habelə özəl qurumlarda və dövlət orqanlarında
  çalışan müvafiq mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur. • 25) İqtisadi Diplomatiya

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.M.Məhərrəmov
  Göndərən: Aydan Vüsət qızı

  İqtisadi Diplomatiya • 26) İqtisadi təlimlər tarixi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: M.X.Meybullayev
  Göndərən: wU521I

  İqtisadi təlimlər tarixi • 27) MÜHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Derslik
  Göndərən: Farid

  MÜHASİBAT UÇOTU VƏ AUDİT • 28) Məhkəmə Ekspertizası

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: R.Mirzəzadə
  Göndərən: Elşad Əhmədov

  Mühazirə mətnləri • 29) Azadlıqdan Tiranlığa

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Turqut Er
  Göndərən: Emin Mastizadeh

  Azadlıqdan Tiranlığa1994-2000-ci illərdə Azərbaycanda Türkiyə səfirliyində işləyən Turqut Er Türkiyəyə geri qaytarıldıqdan sonra Heydər Əliyev haqqında yazdığı kitab • 30) Developing Hybrid Applications for the iPhone

  Kitabın dili: İngilis
  Müəllif: Lee S. Barney
  Göndərən: İlahə

  Developing Hybrid Applications for the iPhoneThe iPhone has many unique capabilities that you can use in your applications. These capabilities include vibrating the phone, playing system sounds, accessing the accelerometer, and using GPS location information. It is also possible to write debug messages to the Xcode console when you write your application. Accessing these capabilities is not limited to Objective-C applications. Your hybrid applications can do these things from within JavaScript. The first section of this chapter explains how to use these and other native iPhone functionalities with the QuickConnect JavaScript API. The second section shows the Objective-C code underlying the QuickConnect JavaScript Library.<<Geri (3/10) Növbəti>>

YER Hostinq